Lotgevallen 53

Lotgevallen 53

FRANS DE CLERCQ

Ineens was hij weg en ineens was hij weer terug. Ik heb het over de Roosendaalse dichter Frans de Clercq. Er hingen van hem prachtige dichtregels over Roosendaal in de onderdoorgang bij Parrotia. Maar die waren na de verbouwing van de bieb plots foetsie. Ik vond dat erg. En als stad ga je zo ook niet om met je iconen. Maar afgelopen weekend bij de expositie Kunsten Onder 1 Dak in de St. Jan was hij plots een van de deelnemende kunstenaars, al stierf hij in 2012. Een van zijn 14 kruisweg-gedichten, die in 1962 in de St. Jan op de lambrisering zijn geschilderd en die na de sluiting van de kerk 15 jaar geleden aan de aandacht zijn onttrokken, was mooi naar voren gehaald. Een waar eerbetoon. Eigenlijk hadden alle gedichten uitgelicht moeten worden. Omdat deze prachtige verzen, die tot het culturele erfgoed van Roosendaal behoren, al 15 jaar eenzaam verpieteren. Toen ik de expositie verliet, ben ik naar Parrotia gelopen, met de stille hoop dat zijn dichtregels er weer hingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *